BMI Srbija | Awak kupole
15794
page-template-default,page,page-id-15794,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

AWAK kupolni sistemi

Pored osnovnih hidroizolacionih materijala, Grupacija ICOPAL u svojoj ponudi ima i kupolne krove sisteme, koji se sve više koriste pri izgradnji novih, a naročito poslovnih, objekata. Fleksibilnost koju pruža izrada kupolnih sistema “prema meri”, predstavlja jedan od glavnih razloga zbog kojeg nam investitori širom Evrope ukazuju poverenje već više od decenije.

Osnovne prednosti korišćenja kupolnih sistema su:

 

Prirodno osvetljenje

Prirodno svetlo, koje ulazi u objekat kroz panel, ravnomerno osvetljava unutrašnjost – što je trostruko energetski efikasnije u poređenju sa običnim prozorima.

 

Odvođenje dima i vrelog vazduha

Protivdimne kupole, sertifikovane po najstrožijim Evropskim standardima, omogućavaju izuzetno efikasno odvođenje dima, i vrelog vazduha, koji nastaju u slučaju pojave požara. U situacijama kada su i sekunde bitne, efikasno odvođenje i do 85% dimnih gasova, može predstavljati odlučujući faktor za sačuvanje dragocenih ljudskih života.

 

Prijatna ventilacija

Jedan od najboljih načina provetravanja prostora je upravo ventilacija pomoću blago otvorenih svetlosnih kupola. Količina svežeg vazduha koji time ulazi u prostoriju daleko nadmašuje efekat koji se postiže otvaranjem prozora.

 

Prilaz krovu

Po zahtevu, ICOPAL AWAK proizvodi i kupolne sisteme kod kojih je moguće manuelno otvoriti panel i izaći na krov kroz bilo koji od otvora. Ovo predstavlja idealno rešenje u slučajevima kada je neophodno redovno održavanje krovnog sistema.

 

Daljinska kontrola

U zavisnosti od specifikacije krajnjeg kupca, ICOPAL AWAK pruža i svu dodatnu opremu koja omogućava povezivanje više pojedinačnih kupola, zajedničkom kontrolnom jedinicom. Time se funkcionisanje čitave grupe pojedinačnih kupola vrlo lako kontroliše jednom centralnom jedinicom. Ovo naročito dolazi do izražaja kod ventilacionih kupola, kada je mnogo pogodnije sinhronizovano otvarati više njih, a ne svaku pojedinačno.

Po funkciji, odnosno nameni, koju treba da ispune, AWAK kupolni sistemi dele se na:

  • Fiksirane svetlosne kupole
  • Protivdimne kupole
  • Ventilacione kupole

Ovde bismo želeli da istaknemo jednu stvar koja se neki put previdi. Sve AWAK kupole se prave isključivo prema specifikaciji. Samim tim, projektant, ili investitor, ima punu slobodu kombinovanja različitih tipova, na istom projektu.

Nije retkost da se na jednom industrijskom objektu nađu sva tri, gore navedena, tipa; već prema lokaciji i projektnom rešenju.