BMI Srbija | Crep Klasik Merito
15217
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-15217,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Crep Klasik Merito

Spoj ekonomičnosti i kvaliteta

Kao rezultat pomnog praćenja potreba današnjih kupaca od sada u našoj ponudi crep Klasik Merito, savršen izbor za ekonomičnu izgradnju novog ili renoviranje starog krova. Za siguran i funkcionalan krov po povoljnoj ceni.

Materijal: Pesak, cement, voda
Površina: Glatka
Veličina: 330 x 420 mm
Dužina vešanja: 398 mm
Pokrivna širina: 300 mm
Visina profila: 25 mm
Težina: 4,3 kg/ kom
Utrošak po m2: cca 10 kom

Raspored letava

Nagib krova i dodatne mere

Pri projektovanju i izvođenju krova posebne mere je potrebno predvideti kada je zbog lokalnih vremenskih uslova, samog krova, svrhe objekta i vrlo strmog ili blagog nagiba krova potrebno ispuniti dodatne zahteve za potpunu funkcionalnost krova. Na raspolaganju stoje: učvršćivanje, sekundarni krov (oplata, krovna folija). Dimenzije kontraletava moraju iznositi najmanje 50 x 50 mm.

Dodatne mere

Kao dodatnu meru zaštite od snežnih nanosa preporučujemo izvođenje sekundarnog krova odnosno upotrebu krovne folije. Potrebno je primjeniti sledeća pravila struke, zavisno od nagiba krova:

 

  • =15° – nužno je izvođenje sekundarnog krova
  • >22° – polaganje bez dodatnih mera
  • >45° – (i u izrazito vetrovitim područjima) svaki 2. do 3. crep u svakom redu učvrstiti bočnom spojnicom
  • >60° – svaki crep pričvrstiti na letvu

 

Kod nagiba krova potrebno je uzeti u obzir statička delovanja vetra.

Proračun razmaka letava

>15° <25°

>25° <30°

>30°

tabela >15° <25°

tabela >25° <30°

tabela >30°

Nagib krova >15° <25°

Najmanji preklop crepova: 10,5 cm
Max. razmak medju letvama: 31,5 cm
Kod upotrebe ivičnih crepova razmak između letvi mora iznositi najmanje 31,5 cm.

 

Nagib krova >25° <30°

Najmanji preklop crepova: 9 cm
Max. razmak medju letvama: 33 cm
Kod upotrebe ivičnih crepova razmak između letvi mora iznositi najmanje 31,5 cm.

 

Nagib krova <30°

Najmanji preklop crepova: 8 cm
Max. razmak medju letvama: 34 cm
Kod upotrebe ivičnih crepova razmak između letvi mora iznositi najmanje 31,5 cm.

Širina konstrukcije

širina konstrukcije

tabela širine konstrukcije

Proračun širine konstrukcije kod upotrebe ivičnih crepova

Pokrivna širina= širina konstrukcije + 8 cm (2 x 1 cm razmaka + 2 x 3 cm za ivične crepove)
Pokrivna širina= umnožak od 30 cm + 1×3 cm odn. 15 cm + 1×3 cm

Shema pokrivanja

Krovne folije

Bramac EcoTec 110

 

Sleme/greben

BasicRoll
EcoRoll
FigaRoll

 

Uvale

Adapter za uvalu Profilo S
Uvalno- grebena spojnica
Uvalno- slemena traka